Кои сме ние

   

За нас

 

За да бъде човек щастлив с работата си е необходимо:
-да бъде подходящ за нея
-да не се преуморява
-да има чувството, че е успял

Като екип, ние имаме самочувствието, че :
сме подходящи за работата, защото сме професионално подготвени и което е по- важно обичаме децата, способни сме да разбираме детето и да установим съвършени духовни отношения с него.

не се преуморяваме, защото гледаме на работата като на изкуство – да ръководиш детето през цялото време на неговото израстване, да му помогнеш да се отдалечи от люлката, да стане независим,самостоятелен ,зрял човек…това не уморява…

имаме чувството, че сме успели, защото стотици деца, станали вече родители пак ни търсят ,за да ни поверят своите малки рожби. Ние имаме своето място в обществото, защото със своята дейност и въздействие върху детето формираме утрешния гражданин на България и Европа с определен модел на поведение и отношение – носител на национални и европейски ценности.

 


         Визия на детската градина

Подържане на висок динамичен статус на детското заведение, съответстващ на потребностите на обществото от формиране на личности с високо гражданско съзнание и поведение.


 Мисия на детската градина

  Професионално подготвена среда за игра, познание, общуване, творчество като желана и значима за деца и родители. Форма за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото.


За връзка

ДГ "Славейче"

гр. Айтос
ул. "Хаджи Димитър"13
Директор - Росица Димитрова
0558/2 56 42- Директор
0558/2 56 41 - ЗАТС
0878604437

Администратор на сайта - Станимира Колева
0893515828