Нашата визитка

 

Годината, в която ЦДГ “Славейче “ отваря врати е далечната 1985. Този изключително хубав детски дворец започва да функционира с четири целодневни групи и се превръща в истинско детско царство.

Днес детското заведение се посещава от 114 деца. Към него има и два филиала: целодневна група в с.Пирне с 21 деца и полудневна група в с.Чукарка с 24 деца.

 По пътя на своето развитие ЦДГ “Славейче “ преминава през различни етапи , но винаги работи в името на и за децата.

Във времето, когато съизмерваме своите мечти и надежди с тези на другите европейци, ние работещите в ДГ “Славейче “ доказваме, че хората са толкова силни колкото високи са техните мечти.

Това определя и основната ни цел: Да осигурим ефективни образователни модели за подобряване на образователните постижения на децата и формиране на общочовешки ценности и умения за саморегулиране.

Детството е една магия,един вълнуващ свят озарен от звънките детски гласчета,от жизнерадостни песни и игри,свят в който обитават нашата душевност и нравственост.

 

 Вече 33 години за този свят и неговите обитатели полагат грижи хора белязани с дарбата да обичат, да творят и мечтаят. Това са хората дарили частица от себе си на ДГ “Славейче “  с Директор г-жа Росица Димитрова, учители  Мария Куцарова, Станимира Колева,Фатме Халил ,Боряна Николова,Цанка Колева,Гергана Ганева, Фатме Мюмюн, Зоя Марковска, Андриана Вълева, Мариана Герджикова; пом.възпитатели - Мария Милушева, Пенка Тимелкова, Валентина Коева, Магдалена Караколева, Дургадън Надимова, Маргарита,  и ЗАТС – Наска Николова, Огняр - Севдалина Манолова.

 Всички те работят за  бъдещето на Земята – децата. Нека растат в мир,безопасност и радост. Тогава и нашето утре ще бъде щастливо.

 Малки и големи ръка за ръка да променим света!

 


Клетва на Педагога

 


За връзка

ДГ "Славейче"

гр. Айтос
ул. "Хаджи Димитър"13
Директор - Росица Димитрова
0558/2 56 42- Директор
0558/2 56 41 - ЗАТС
0878604437

Администратор на сайта - Станимира Колева
0893515828