Допълнителни дейности

  

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Защо да запишем децата си на английски език?
• Децата на тази възраст много лесно научават чужд език
• Чуждите езици отварят врати към света
• Изучаването на английски език е удоволствие, забавление и много полезно умение.

Какво научават децата в детската градина и по какъв начин?
• Децата под формата на игрови ситуации,подвижни игри, песни, анимации неусетно научават езика . За една учебна година / 60 учебни часа/, провеждани два пъти седмично по 25 минути, децата научават около 30 думи и изрази, песни и стихотворения по следните теми: поздрави, моето семейство, приятели, животни, сезони, дни на седмицата, числата, ориентиране в пространството, моят дом, моята страна, плодове и зеленчуци, цветове и др.
• Обучението се извършва по специална методика "Развлекателен английски", съобразена с възрастовите особености на децата . Предимство на методиката е, че децата учат думите и изразите освен от своя учител и от анимационните филми, аудио и видео материалите. Друго важно изискване към методиката е децата да възприемат езика направо от филма, което ограничава намесата на преподавателя при използването на английския език. Децата трябва да бъдат оставени сами да учат езика и да говорят така, както смятат за добре. Корекции на грешките не се препоръчват. Учителят организира занятието, контролира дейностите, пуска и спира филма на необходимите места, дава инструкции на български език, поощрява децата да говорят повече на английски език.

Какво ще даде чуждият език на децата?
• Заниманията по английски обогатяват културата на общуване.
• Самочувствие

 

 

МОДЕРНИ ТАНЦИ

 

Модерните танци, за разлика от останалите видове танци, насърчават танцьорите да използват своите емоции и настроения и да измислят свои собствени стъпки, фигури и движения. Не е необичайно да се измислят нови движения в модерните танци, напротив, това е една от характеристиките, които отличават това танцувално изкуство от класическия балет, например. Другата основна характеристика, която отличава модерните танци от останалите видове танци, се състои в преднамерената употреба на гравитацията. Докато при балета танцьорите се стремят да бъдат максимално леки и носещи се във въздуха, танцьорите на модерни танци често използват тежестта на своите тела, за да подчертават своите движения.

Защо да спортувам Модерни танци?

Спортувайки модерни танци децата тренират не само своето тяло като придобиване на гъвкава фигура, изваяна мускулатура и лекота на движенията, но също така се учат да изразявате по-добре своите вътрешни чувства и емоции. За разлика от останалите видове спорт, при които се набляга основно на физическата подготовка, модерните танци помагат на децата да изрази най-съкровените си преживявания.

 

 
 


За връзка

ДГ "Славейче"

гр. Айтос
ул. "Хаджи Димитър"13
Директор - Росица Димитрова
0558/2 56 42- Директор
0558/2 56 41 - ЗАТС
0878604437

Администратор на сайта - Станимира Колева
0893515828