Документи

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ В ДГ "Славейче":

 

  • Талон за здравословното състояние, издаден от личния лекар;
  • Изследване за чревни паразити - фекална проба и скоч лепенка, извършени в 15 дневен срок преди постъпване в детската градина;
  • Данни за имунизациите на детето - ксерокс копие от имунизационния паспорт;
  • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни и паразити Същата има валидност 3 дни;
  • Име и телефони на личния лекар. 

В А Ж Н О :

 

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
  • При отсъствие на детето за повече от 2 месеца еднократен резултат за чревни паразити.

 

Заявление прием в ДГ.doc (99840)

 

 


За връзка

ДГ "Славейче"

гр. Айтос
ул. "Хаджи Димитър"13
Директор - Росица Димитрова
0558/2 56 42- Директор
0558/2 56 41 - ЗАТС
0878604437

Администратор на сайта - Станимира Колева
0893515828