Режим в ДГ

7.00 – 8.30 Прием, дейности по интереси


8.30 – 8.40 Утринно раздвижване, подвижни игри

 
8.40 – 9.00 Закуска


9.00 – 11.00 Обучаващи, игрово – познавателни и практически ситуации


11.00 – 12.00 Свободни игри, индивидуални занимания и факултативни форми на обучение

 
12.00 – 12.45 Обяд и подготовка за следобедна почивка


13.00 – 15.00 Следобеден сън


15.00 – 15.30 Тоалет, подвижни игри


15.30 – 16.00 Закуска


16.00 – 16.30 Активна дейност (интелектуална, творческа, двигателна)


16.30 – 18.00 Свободни игри, индивидуални занимания, изпращане, контакти с родителите


За връзка

ДГ "Славейче"

гр. Айтос
ул. "Хаджи Димитър"13
Директор - Росица Димитрова
0558/2 56 42- Директор
0558/2 56 41 - ЗАТС
0878604437

Администратор на сайта - Станимира Колева
0893515828