Групата се състои от 21 деца.

От тях – 9 момичета и  12 – момчета.

За децата от гр. „ Мечо Пух „ се грижат :

Г -жа Боряна Николова – гл.учител

 Г -жа Гергана Ганева    -   учител

                 Г -жа Мария Милушева – пом. Възпитател

За нас :

„ Ние обичаме своята професия, защото винаги е вълнуващо да работиш с малките деца.

Ние работим интензивно и ангажиращо за децата.

Понякога вървим по различни пътища, но имаме общи цели в пътуването.

Ние и трите можем много, понякога сме добри артисти, но в работата си ценим най-вече автентичността.

Пространството, което предоставяме на децата, им дава свобода за експерименти, за изява, но и непременно се спазва правилото за ненакърнимост в общуването . „

 

Д Е В И З    Н А    ГРУПА  „ М Е Ч О   П У Х „

„ Ако си немирен, любопитен и търсиш знания и приключения,

ако искаш да станеш изследовател, откривател и творец,

ако обичаш да задаваш въпроси и да разгадаваш отговорите им

ти си намерил своето място в гр. „ Мечо Пух“.

 

П Р А В И Л А  В  ГРУПА „ М Е Ч О  П У Х „

 

Всички говорим тихо !

Изслушваме възрастните и другите деца !

Прибираме играчките след игра !

Винаги сме внимателни в игрите !

Всички деца в групата са приятели и се обичат !

Помагаме си в беда ! 

 

 


За връзка

ДГ "Славейче"

гр. Айтос
ул. "Хаджи Димитър"13
Директор - Росица Димитрова
0558/2 56 42- Директор
0558/2 56 41 - ЗАТС
0878604437

Администратор на сайта - Станимира Колева
0893515828


 

 
 


Glitters Comments