Форум

Дата: 20.01.2010

Вложил: ЦДГ"Радост" Айтос

Заглавие: Честит сайт

Поздравления!С това отново доказвате , че сте градина от европейски тип.
Желаем Ви успех

Обратно към дискусията

За връзка

ДГ "Славейче"

гр. Айтос
ул. "Хаджи Димитър"13
Директор - Росица Димитрова
0558/2 56 42- Директор
0558/2 56 41 - ЗАТС
0878604437

Администратор на сайта - Станимира Колева
0893515828